Dễ nhận thấy rằng xổ số là một ngành siêu lợi nhuận, chẳng hạn như XSMB chỉ bán 1 tờ giấy nhưng với giá 10.000 đồng với số lượng hàng triệu tờ. Vậy tại sao chúng ta không tự làm ra sản phẩm xổ số mới rồi phát hành online để kiếm thêm thu nhập?

Tự phát hành xổ số online để kinh doanh có được không?

Chúng ta đặt ra bài toán thế này, tự liên hệ nhà nước đăng kí kinh doanh loại hình xổ số online, giá trị giải mỗi lần mở thưởng là dưới 50 triệu đồng, vé tham gia dự thưởng chỉ 100.000 trở lại.

đăng kí xổ số online
Việc đăng kí kinh doanh xổ số online phải do nhà nước quản lý

Hiển nhiên vốn đầu tư chúng ta tự bỏ ra, dù bán được ít hay nhiều nhưng hễ có người trúng thì sẽ đều trả thưởng cho người chơi. Hình thức này chắc chắn sẽ mang lại một lợi nhuận rất lớn. Bạn có thể nhìn sang các đại lý ghi lô đề là có thể hình dung được hình thức này có lãi như thế nào?

Theo điều 23 Nghị định 30/2007/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 78/2012/NĐ-CP quy định: Doanh nghiệp kinh doanh xổ số

“1. Doanh nghiệp kinh doanh xổ số là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn.

2. Các công ty xổ số kiến thiết đang hoạt động theo mô hình công ty nhà nước phải làm thủ tục để chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành

3. Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp kinh doanh xổ số được áp dụng theo mô hình Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các Kiểm soát viên hoặc Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các Kiểm soát viên.

4. Điều kiện, tiêu chuẩn của Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các Kiểm soát viên của doanh nghiệp kinh doanh xổ số thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

5. Các doanh nghiệp kinh doanh xổ số đang hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, tiếp tục thực hiện hết nhiệm kỳ. Việc áp dụng mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp trong nhiệm kỳ tiếp theo được thực hiện theo quy định tại Nghị định này.”

Hiện nay, nghị định số 03/2000/NĐ-CP đã hết hiệu lực, đồng thời được thay thế bởi các luật khác. Các ngành nghề kinh doanh bị cấm hoặc kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật Đầu tư năm 2014. Theo đó Kinh doanh casino là loại hình kinh doanh có điều kiện. Việc kinh doanh sổ xố không phải là kinh doanh casino. Do đó, bạn không vi phạm pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Tuy nhiên khi muôn đăng kí thành lập doanh nghiệp thì sẽ là một vấn đề khác. Doanh nghiệp của bạn phải được thành lập dưới hình thức: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100%. Do đó, bạn phải được cấp phép, được Nhà nước đầu tư vốn.

Mặt khác, theo quy định pháp luật thì mệnh giá vé vi phạm quy định của pháp luật. Pháp luật không có quy định rõ về có loại hình kinh doanh xổ số online tuy nhiên, các doanh nghiệp xổ số hoặc đại lý xổ số có thể phân phối vé số qua các thiết bị điện tử và phương tiện viễn thông khác. Do đó, kinh doanh xổ số online không vi phạm pháp luật.

Nếu như doanh nghiệp bạn không phải là công ty TNHH một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thì sẽ không được kinh doanh xổ số. Hiển nhiên doanh thu từ hoạt động này sẽ nộp về và đóng góp cho ngân sách, thu nhập của bạn từ hoạt động này sẽ là phần hoa hồng cho việc phân phối và phát hành xổ số cho nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *