Nguồn thu từ XSMB được linh hoạt sử dụng cho địa phương, các hạng mục để ổn định đời sống nhân dân, phục vụ cộng đồng sẽ được ưu tiên trước tiên.

Nguồn thu từ xổ số được linh hoạt sử dụng cho mục đích chính đáng

Cử tri của thủ đô Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu phương án khi quy định mức giao ngân sách cho địa phương, đặc biệt là khu vực có đường biên giới giáp ranh với nước bạn; cũng như cần có giải pháp linh hoạt cho các tỉnh thành, địa phương khi sử dụng nguồn thu từ XSKT.

Về kiến nghị có giải pháp linh hoạt cho các địa phương khi sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiêt. Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở Nghị quyết 86/2019/QH14 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1704/QĐ-TTG về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020, trong đó có quy định: tiếp tục sử dụng nguồn thu từ hoạt động Xổ số kiến thiết cho việc đầu tư và phát triển.

ngân sách từ xổ số
Doanh thu của các đơn vị xổ số đều rất cao

Theo đó: các tỉnh Miền Bắc, Trung và Tây Nguyên bố trí tối thiểu 60%, các tỉnh Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long bố trí tổi thiểu 50% so thu dự toán từ hoạt động xổ số kiến thiết do HĐND cấp tỉnh quyết định để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề và lĩnh vực y tế.

Các địa phương bố trí tối thiểu 10% dự toán thu để bổ sung vốn cho các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Sau khi bố trí vốn đảm bảo hoàn thành các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được bố trí cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và các nhiệm vụ quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương.

Như vậy theo quy định trên, nguồn thu xổ số kiến thiết được sử dụng đã linh hoạt cho các địa phương. Trong giai đoạn tới, cần phải có đánh giá tổng kết của các địa phương, trên cơ sở đó Bộ Tài chính sẽ tham mưu trình cấp có thẩm quyền việc sử dụng từ nguồn thu xổ số kiến thiết này phù hợp tình hình thực tế từng địa phương.

Đối với kiến nghị về bố trí ngân sách, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ định mức quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dự toán NSNN năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020) được Quốc hội quyết định, đã quyết định bố trí chi thường xuyên của tỉnh là 4.669,741 tỷ đồng, tăng so với chi thường xuyên năm 2016, trong đó bố trí 20,68 tỷ đồng cho an ninh, quốc phòng có biên giới giáp ranh với Campuchia, theo Quyết định 46/2016/QĐ-TTg.

Dự toán NSNN năm 2020 đã được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao cho các tỉnh thành được bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương kinh phí hỗ trợ chi an ninh, quốc phòng hàng chục tỷ đồng. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh thành chủ động bố trí ngân sách địa phương (cùng với mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương) để thực hiện các nhiệm vụ chi an ninh, quốc phòng.

Bộ Tài chính cũng cho biết thêm, căn cứ Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, năm 2022 là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới, Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của cử tri thủ đô, trên cơ sở đó sẽ nghiên cứu để xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022 để phù hợp với từng địa phương và phù hợp với nhu cầu cân đối NSNN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *